รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)
59/1 หมู่ 2 ถ.สุขาภิบาล 5   แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
เบอร์โทรศัพท์ 02-5198825 เบอร์แฟกส์ 02-5198825
Email : banbuamon2500@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :