ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะผู้ตรวจการติดตามผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 2
          วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม  2563 เวลา 08.30 น.นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์  รองสำนักการศึกษาประธานที่ประชุม นายทรงศร กัลยา ณ สุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา นางสาวนิตยา สร้อยสยัมภู ผู้อำนวยการส่วนบริหารอัตรากำลัง นางปิยะธิดา เกษสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการพัฒนาวิชาชีพการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์สำนักการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหารเขตบางเขน ติดตามแผนงานความพร้อมการจัดการเรีบนรู้ ของโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระยะที่ 1 ครั้งที่ 2 การบริหารการจัดการเรียนรู้ 4 On (On Line, On Air, On Hand และ On Site) ท่านประธานได้ให้นโยบายเน้นให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้  100% จากรูปแบบ On Hand และคุณครูผู้สอนจัดกลุ่มการเรียนรู้ On Site ก่อนการเปิดเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563  การสแกนข้อมูล ผู้ปกครองการพักอาศัยของนักเรียน การเย็บหน้ากากอนามัย จัดทำเครื่องกดเจลแบบเท้าเหยียบ สามารถปรับตัวใช้ชีวิตตามปกติ "นิวนอร์มอล" (New Normal) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเรียนแล้วต้องปลอดภัย จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2563,15:37   อ่าน 233 ครั้ง