ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การเตรียมความพร้อมของสถานที่รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
          โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) นำโดย ผอ.ประณับธิลักษณ์  จารุวัฒนะ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมของสถานที่รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2563  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามแนวทางที่ผู้บริหารสำนักการศึกษาได้มอบให้กับโรงเรียนเพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อม เช่น จุดวัดอุณหภูมิ  จุดปั๊มเจลล้างมือแอลกอฮอล์  ฉากกั้นในห้องเรียน  ฉากกั้นที่โต๊ะอาหาร  การเว้นระยะห่าง  เป็นต้น  ในการจัดทำอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้เผยแพร่ข้อมูลไว้ ทำให้ทางโรงเรียนได้มีรูปแบบในการจัดทำอุปกรณ์ต่างๆ  เพื่อเตรียมความพร้อม เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองว่าเป็นโรงเรียนปลอดเชื้อ Covid-19
 
 

วีดิทัศน์การผลิตเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)
https://drive.google.com/file/d/1H2QoymLSjdnuZ5e3u3UzILgQ8LyYD3mu/view?usp=drivesdk
  

 
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2563,17:41   อ่าน 123 ครั้ง