ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้แบบ 4 On ของโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)
          โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) นำโดย ผอ.ประณัฐธิลักษณ์  จารุวัฒนะ ได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ก่อนเปิดภาคเรียนปกติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563  ทั้งหมด 4 รูปแบบ คือ Online, On Air, Onhand และ   On Site ตามนโยบายของสำนักการศึกษา โดยครอบคลุมนักเรียนทุกกลุ่ม ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
การจัดการเรียนรู้แบบ On Air เรียนผ่าน DLTV จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
การจัดการเรียนรู้แบบ On Hand จัดส่งแบบเรียน และสื่อการเรียนรีู้ให้กับนักเรียน
การจัดการเรียนรู้แบบ Online การเรียนผ่าน Internet แบบ Real time
การจัดการเรียนรู้แบบ On Site จัดกลุ่มขนาดเล็กที่โรงเรียนบูรณาการหลากหลายวิชา
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2563,21:41   อ่าน 102 ครั้ง