ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การเตรียมความพร้อมห้องเรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 นางประณัฐธิลักษณ์ จารุวัฒนะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ให้กำลังใจ
ครูประจำชั้นในการเตรียมความพร้อมห้องเรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก รวมไปถึงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563,06:08   อ่าน 266 ครั้ง