ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2
วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) ขอขอบพระคุณ นางปิยธิดา เกษสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ทีมคณะผู้ตรวจ และนางสาวฉัตรไพฑูรย์ มาศรีนวล หัวหน้าฝ่ายการศึกษาเขตบางเขนที่มาตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่สภาพแวดล้อม และการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียนของโรงเรียน ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และสังเกตการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบ Online และ On Site โดยมี นางประณัฐธิลักษณ์ จารุวัฒนะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรให้การต้อนรับ
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563,06:29   อ่าน 520 ครั้ง