ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง
วัน ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) จัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง โดยมีท่านผู้อำนวยการ ประณัฐธิลักษณ์ จารุวัฒนะ เป็นประธานในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก สืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาม ให้นักเรียนได้ศึกษาความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง โดยให้นักเรียนได้ใช้วัสดุธรรมชาติมาประดิษฐ์กระทงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งได้มีการประกวดกระทงที่มีความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์แต่ละช่วงชั้นอีกด้วย กิจกรรมวันลอยกระทงในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนบ้านบัวมล ในการจัดกิจกรรมโดยทางชุมชนได้จัดเตรียมสถานที่ใช้ในการลอยกระทง ต้องขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2563,19:04   อ่าน 33 ครั้ง