ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและจัดกิจกรรมเดินขบวนวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือน มิถุนายน 2565 ทางโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุกาญจนา  ศิริสลุง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและจัดกิจกรรมเดินขบวนวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาให้นักเรียน เกิดความตระหนักถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดที่ร้ายแรง 
   ทางโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโดยมีมาตรการภายใต้ มาตรการเข้มงวดในการป้องกัน COVID-19 ในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัย
ในการทำกิจกรรม
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2565,11:52   อ่าน 94 ครั้ง