ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ที่สวนสนุกดรีมเวิลด์
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน  2565 โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) นำโดย นางสุกาญจนา ศิริสลุง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ที่สวนสนุกดรีมเวิลด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการสังเกตสิ่งต่าง ๆ ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง นักเรียนได้รับประสบการณ์จากสถานที่จริง และได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ มากมาย ที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน อีกทั้งยังได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ควบคู่ไปกับองค์ความรู้ต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2565,12:01   อ่าน 80 ครั้ง