ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) นำโดย นางสุกาญจนา  ศิริสลุง   ผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติขึ้น  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  และเพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบ  การสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2565,21:39   อ่าน 53 ครั้ง