ภาพกิจกรรม
ร่วมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วยทั้ง 3 ท่าน
วันที่ 12 กรกฎาคม  2565 นางสุกาญจนา  ศิริสลุง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้ นางอารียา  สตารัตน์ รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะกรรมการ ร่วมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วยทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ คุณครูอมรรัตน์  ชำนาญจันทร์ , คุณครูทัษฎาภรณ์  กสิกรณ์ ,
คุณครูกิติยารัตน์  การิก  พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และแนวทางในการปฏิบัติตน และ ปฏิบัติงาน กับครูผู้ช่วยที่เข้ารับการประเมิน ซึ่งการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วง และผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2565,16:13   อ่าน 21 ครั้ง