ภาพกิจกรรม
ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษา สำหรับนักเรียนที่เรียนดี ณ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) นำโดย นางสุกาญจนา ศิริสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้ง รองผู้อำนวยการ และคณะครู ได้นำตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษา สำหรับนักเรียนที่เรียนดี ณ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สำนักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2565,13:37   อ่าน 20 ครั้ง