ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ เนื่องใน วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี คือ วันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย
วันพุธ ที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.30-14.30 น.
 โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) โดย นางสุกาญจนา  ศิริสลุง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร  ได้จัดกิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ เนื่องใน วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี คือ วันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของนักเรียน ให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2565,15:18   อ่าน 24 ครั้ง