ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์วันอาเซียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายของอาเซียน
โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) นำโดย นางสุกาญจนา  ศิริสลุง  ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูบุคลากร  จัดกิจกรรมสัปดาห์วันอาเซียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายของอาเซียน สู่การยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง อันเป็นพื้นฐานในการเป็นพลเมืองอาเซียนที่ยั่งยืน ในงานมีกิจกรรม การให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ขบวนธงชาติและชุดประจำชาติอาเซียน การแสดงทางวัฒนธรรม  การตอบคำถามเกี่ยวกับอาเซียน และ ประกวดการแต่งกายประจำชาติ
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2565,15:23   อ่าน 55 ครั้ง