ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นักเรียนที่เป็นตัวแทนนักกรีฑา เขตบางเขน กลุ่มกรุงเทพเหนือ ในกีฬาช้างน้อยเกมส์ ประจำปี 2565
โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นักเรียนที่เป็นตัวแทนนักกรีฑา เขตบางเขน กลุ่มกรุงเทพเหนือ ในกีฬาช้างน้อยเกมส์ ประจำปี 2565  
1. ด.ช.นพรุจ  พุ่มสละ  ป.6/1
     เหรียญทองวิ่งผลัด 4x 100 เมตร 
     เหรียญทองวิ่งผลัด 5x80  เมตร
     เหรียญทองวิ่งผลัด 8x50  เมตร
 
2.ด.ช.นรวุฒิ  พุ่มสละ  ป.6/2
     เหรียญทองวิ่งผลัด 8x50  เมตร
 
3.ด.ช.ภูมิพัฒน์  บุญรอดชู  ป.6/2
      เหรียญทองวิ่งผลัด 8x50  เมตร
 
4.ด.ญ.ภีมนีย์  ศรีวรมย์  ป.4/1
      เหรียญทองวิ่งเดียว 80  เมตร
      เหรียญทองวิ่งผลัด 8x50  เมตร
 
5. ด.ญ.สุพรรษา  ตาเม่น  ป.6/2
      เหรียญทองแดงวิ่งผลัด 8x50  เมตร
 
6. ด.ช.ธนพัฒน์ เพ็ชรัตน์  ป.2/2
      เหรียญทองแดงวิ่งผลัด 8x50  เมตร
 
7. ด.ช.กิตติรัตน์  คำฝั้น  ป.3/2
      เหรียญทองแดงวิ่งผลัด 8x50  เมตร
 
8. ด.ญ.สัญญา  สาเวด  ป.2/1
      เหรียญทองแดงวิ่งผลัด 8x50  เมตร
 
9.ด.ช.รชานนท์  บุญญนันท์  ป.5/2
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2565,15:50   อ่าน 26 ครั้ง