ภาพกิจกรรม
โครงการเด็กไทยไร้พุง
โรงเรียนบ้านบัวมล(เจริญราษฎร์อุทิศ) ได้มีโครงการเด็กไทยไร้พุง สำหรับนักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์  ในช่วงพักเที่ยงและในชั่วโมงชมรม เร่งสร้างความรู้ ปรับพฤติกรรม ให้แก่นักเรียน  ให้ความรู้ ทักษะและสร้างเจตคติที่ดีในการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การบริโภคให้กับนักเรียน
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2565,13:38   อ่าน 71 ครั้ง