ภาพกิจกรรม
ขอขอบคุณ นายอนุรัตน์ เครือชะเอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางถนอมศรี คงทน หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ที่มามอบหมวกนิรภัยให้กับนักเรียน จาก "โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร"
โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) ขอขอบคุณ นายอนุรัตน์ เครือชะเอม  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางถนอมศรี คงทน หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ที่มามอบหมวกนิรภัยให้กับนักเรียน จาก "โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร" เพื่อให้นักเรียนที่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์ ได้สวมหมวกนิรภัยทุกคน และปลอดภัยในการเดินทางให้กับนักเรียน
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2565,14:05   อ่าน 53 ครั้ง