ภาพกิจกรรม
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 27 ธันวาคม 2565 
โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง  เพื่อร่วมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมี นางสุกาญจนา  ศิริสลุง ผู้อำนวยการสถานศึกษา  เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2565,18:03   อ่าน 32 ครั้ง