ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ครั้งที่ 1/2566
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางเขน  ครั้งที่ 1/2566
วัน​ศุกร์ที่​ 17 กุมภาพันธ์​ 2566 เวลา​ 09.00 น.
 นางสาวพิศมัย เรืองศิลป์ ผู้อำนวยการเขตบางเขน เป็นประธานในการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ครั้งที่ 1/2566 มอบนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ 5 ศูนย์  นโยบายเกี่ยวข้องการทุจริต #บริหารจัดการดี โปร่งใส ไม่ส่วย พร้อมหารือแนวทางการผลักดันการศึกษาในด้านต่างๆ อาทิ การให้ความรู้ในเรื่องโทษของยาเสพติดกับนักเรียน และเน้นย้ำการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน เป็นต้น พร้อมรับฟังปัญหาในด้านต่างๆ เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนต่อไป 
 โดยมี คณะผู้บริหารเขตฯ คณะผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 5 โรงเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านบัวมล(เจริญราษฎร์อุทิศ)
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2566,09:24   อ่าน 109 ครั้ง