ภาพกิจกรรม
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โรงเรียน​บ้านบัวมล (เจริญ​ราษฎร์​อุทิศ) นำโดย นางสุกาญจนา  ศิริสลุง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาและ คณะกรรมการดำเนินการทดสอบ ได้ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ประเมินผลการจัดการศึกษา พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2566,22:31   อ่าน 27 ครั้ง