ภาพกิจกรรม
ทดสอบตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนบ้านบัวมล(เจริญราษฎร์อุทิศ) ได้ทดสอบตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน และนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2566,22:49   อ่าน 32 ครั้ง