ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2566
วันอังคาร  ที่ 28 กุมภาพันธ์  2566 โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) ได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา" ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยนางสุกาญจนา ศิริสลุง ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบให้ นางอารียา  สตารัตน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วย การสวดมนต์ ไหว้พระ ฟังเทศน์ เวียนเทียน และจัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับวันมาฆบูชา  เพื่อให้นักเรียนได้รู้ และเข้าใจในความสำคัญของวันมาฆบูชา พร้อมกับน้อมนำหลักคำสอนอันเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนา มาเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2566,22:54   อ่าน 92 ครั้ง