ภาพกิจกรรม
แสดงความยินดีกับนักเรียน
ขอแสดงความยินดีกับ
 
เด็กหญิงกีรติ  อริยะกมล
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
 
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566  รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
และนักเรียนยังได้เป็นตัวแทนในการสอบแข่งขัน รอบสอง ระดับประเทศต่อไป
 
และขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กหญิงกีรติ  อริยะกมล
2. เด็กหญิงสินาทร  วงษ์ธนเสถียร
3. เด็กหญิงสมิตตรา  ตงสาลี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
 
4. เด็กหญิงพิชญาพัณ  อ้นโต
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
 
สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
 
ทางโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2566,20:54   อ่าน 36 ครั้ง