ภาพกิจกรรม
กิจกรรม “เวทีหนูน้อยคนเก่ง” ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) จัดกิจกรรม “เวทีหนูน้อยคนเก่ง” ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-2 เป็นการแสดงความสามารถของนักเรียน ส่งเสริมสุขภาพจิตและสุนทรียภาพด้านดนตรี มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2566,18:02   อ่าน 74 ครั้ง