ภาพกิจกรรม
โรงเรียนได้เข้ารับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) ได้เข้าการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๕  โดยมี นางสุกาญจนา  ศิริสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)  นางรุ่งนภา ขาวเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) และนางสาวเสาวลักษณ์ ต้องรักชาติ ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา  ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2566,23:11   อ่าน 122 ครั้ง