ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 
 โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) นำโดย นางสุกาญจนา  ศิริสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีการพบปะพูดคุยร่วมกันระหว่างครูประจำชั้นและผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษา
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2566,18:51   อ่าน 84 ครั้ง