ข่าวประชาสัมพันธ์
รับโล่เกียรติคุณโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ O-NET สูงกว่าระดับประเทศต่อทุกกลุ่มสาระเนื่อง 3 ปี
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบโล่เกียรติคุณ โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชาต่อเนื่อง 3 ปี (ปีการศึกษา 2560 - 2562) โดยนางประณัฐธิลักษณ์ จารุวัฒนะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) เป็นผู้รับมอบโล่รางวัลนี้ ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) ที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจทั้งผู้บริหาร คณะครู บุคลากร คณะกรรมการโรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีส่วนร่วมกับความสำเร็จในครั้งนี้ทุกคน
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563,11:33   อ่าน 7484 ครั้ง