ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ( เพิ่มเติม)
      ตามที่สำนักการศึกษาได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปิดการเรียนการสอนชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 - วันที่ 3 มกราคม 2564 ไปแล้วนั้น
      เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ดังนั้น สำนักการศึกษาขอแจ้งให้ทุกโรงเรียนนอกเหนือจาก 14โรงเรียนที่ได้ประกาศปิดการเรียนการสอนไปแล้วนั้น ทำการปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 63 - วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 64 สำหรับประกาศสำนักการศึกษาจะเวียนแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป.
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2563,19:51   อ่าน 7284 ครั้ง