ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านบัวมล เรื่อง นโยบายและมาตรการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 66
ประกาศแจ้งเลื่อนการเปิดเรียนภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
แจ้งปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 3)
โพสเมื่อ : 01 ม.ค. 64
แจ้งปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ( เพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 63
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 63
รับโล่เกียรติคุณโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ O-NET สูงกว่าระดับประเทศต่อทุกกลุ่มสาระเนื่อง 3 ปี
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 63
แจ้งเลื่อนการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 63
แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 63
แจ้งกำหนดการรับอาหารเสริม (นม) แบบฝึกหัดชุดที่ 2 (On Hand)
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 63
การประชุมออนไลน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบัวมล ครั้งที่ 3
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 63
การประชุมออนไลน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบัวมล ครั้งที่ 2
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 63
แจ้งเลื่อนการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 63
การดำเนินการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19)
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 63
การประชุมออนไลน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบัวมล ครั้งที่ 1
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 63
การกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 63
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 63