ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 63
รับโล่เกียรติคุณโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ O-NET สูงกว่าระดับประเทศต่อทุกกลุ่มสาระเนื่อง 3 ปี
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 63
แจ้งเลื่อนการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 63
แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 63
แจ้งกำหนดการรับอาหารเสริม (นม) แบบฝึกหัดชุดที่ 2 (On Hand)
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 63
การประชุมออนไลน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบัวมล ครั้งที่ 3
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 63
การประชุมออนไลน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบัวมล ครั้งที่ 2
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 63
แจ้งเลื่อนการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 63
การดำเนินการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19)
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 63
การประชุมออนไลน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบัวมล ครั้งที่ 1
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 63
การกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 63
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 63