ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้น ป.2

นางสาวนรเศรษฐ์ สุวรรณอำไพ
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้น ป.2

นางสาวเจนจิรา ชาวกล้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวกัซซี ดวงจินดา
ครู คศ.2