ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้น ป.5

นางภนิตา ออกกิจวัตร์
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้น ป.5

นางกฤษณา นครศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1