ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พี่เลี้ยง

นางทัษฎาภรณ์ กสิกรณ์
พี่เลี้ยง ส.1

นางจำปา บุญคุ้ม
พี่เลี้ยง ส.1

นางสาวนิภาภรณ์ ชื่นประโคน
พี่เลี้ยง ส.1