ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศต่อเนื่อง 3 ปี
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2563,18:09   อ่าน 175 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ กิจกรรมการเล่านิทาน ระดับปฐมวัย
ชื่อนักเรียน : เด็กภีมนีย์ ศรีวรมย์
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2563,17:52   อ่าน 126 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 3 ระดับจังหวัด การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2563,17:15   อ่าน 61 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 2 ระดับจังหวัด การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกรกฎ เอื้อศิลป์ เด็กหญิงวัวิสา ปลื้มยุทธ
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2563,17:13   อ่าน 67 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธนัฐดา แต้พานิช
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2563,17:11   อ่าน 75 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 3 ระดับจังหวัด การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธนิสรา สร้อยศิลา เด็กชายนวินทร์ ธรรมราภา เด็กชายอานนท์ ล่ำภากร
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2563,17:09   อ่าน 61 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 2 ระดับจังหวัด การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงภัทรธิดา สอนชัย
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2563,17:06   อ่าน 67 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ธนาคารออมสิน ภาค 1
ชื่อนักเรียน : เด็กชายนิติภูมิ อินทริง เด็กหญิงเสาวนีย์ ไตรวุฒิสกุล เด็กหญิงวิลาสินี อ่องประเสริฐ เด็กชายชนาธ
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2563,17:04   อ่าน 86 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงทักษพร คงนาวัง เด็กหญิงเสาวณีย์ ไตรวุฒิสกุล เด็กหญิงธนัฐดา แต้พานิช
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2563,16:53   อ่าน 95 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2563,16:29   อ่าน 114 ครั้ง