ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
เด็กหญิงณัฐณิชา คงนุช เด็กหญิงพราวฝัน อุทา เด็กหญิงธารทิพย์ ทิพย์เที่ยงแท้
รายละเอียดผลงาน

รางวัลระดับเหรียญเงิน  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ  ป.4 – 6

ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 1 – 17 ตุลาคม 2562

ฝึกซ้อมโดย

นางสาวสุรีรัตน์  พะจุไทย

นางสาวชานิสา  วงสามารถ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 598.76 KB
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2563,11:19   อ่าน 109 ครั้ง