ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียน เพื่อร่วมกิจกรรมค่าย STEM CAMP
เด็กชายสิทธานนท์ กุหลาบ , เด็กหญิงเนตรดาว กล่ำมาก
รายละเอียดผลงาน

นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถแก้ปัญหาตามแนวสะเต็มศึกษา (ตาม

    กระบวนการเชิงวิศวกรรม) เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่าย STEM CAMP โดยสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

    (ได้รับคัดเลือก 1 ใน 4 ทีม จากการเข้าร่วม 8 ทีม) 
เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย. 2560
ฝึกซ้อมโดย
นางสาวสุรีรัตน์  พะจุไทย
นางสาวพิชญาภรณ์  เก่าพิมาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 725.85 KB
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2563,20:53   อ่าน 68 ครั้ง