ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
เด็กหญิงภิรมณ์พร มงคลไวย , เด็กหญิงวรรณิษา หวังเฝ้ากลาง
รายละเอียดผลงาน
เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระศรีมหาธาตุ ๒๔ ธ.ค. 60

ฝึกซ้อมโดย

นายบุญช่วย ลือโสภา

โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2563,21:20   อ่าน 41 ครั้ง