ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุรีรัตน์ พะจุไทย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2563,19:17  อ่าน 378 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนการแข่งขันโครงงานประเภท "สิ่งประดิษฐ์" วิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุรีรัตน์ พะจุไทย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2563,19:13  อ่าน 389 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้พาเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ โครงการเยาวชนรักษ์สังคมไทย ธนาคารออมสิน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุกัญญา ประจวบสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2563,22:16  อ่าน 446 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 25
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธนัชพร กำลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2563,22:09  อ่าน 484 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนในกิจกรรมการประกวดเล่านิทาน ระดับปฐมวัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
ชื่ออาจารย์ : นางฉันทนา ศรีภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2563,17:59  อ่าน 482 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนในกิจกรรมการประกวดเล่านิทานระดับปฐมวัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอภัสรา หูกขุนทด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2563,17:54  อ่าน 460 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ "พิกุลแก้วก้าวหน้า"
ชื่ออาจารย์ : นางกฤษณา นครศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2563,17:17  อ่าน 367 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนการประกวดนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ประเภททีม ได้รับรางวัลชมเชย
ชื่ออาจารย์ : นางกฤษณา นครศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2563,17:12  อ่าน 392 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ดูแลนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุรีรัตน์ พะจุไทย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2563,12:51  อ่าน 391 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุรีรัตน์ พะจุไทย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2563,12:22  อ่าน 356 ครั้ง
รายละเอียด..