ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุรีรัตน์ พะจุไทย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2563,19:17  อ่าน 79 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนการแข่งขันโครงงานประเภท "สิ่งประดิษฐ์" วิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุรีรัตน์ พะจุไทย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2563,19:13  อ่าน 91 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้พาเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ โครงการเยาวชนรักษ์สังคมไทย ธนาคารออมสิน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุกัญญา ประจวบสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2563,22:16  อ่าน 92 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้พาเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ โครงการเยาวชนรักษ์สังคมไทย ธนาคารออมสิน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิชญาภรณ์ เก่าพิมาย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2563,22:15  อ่าน 98 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 25
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธนัชพร กำลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2563,22:09  อ่าน 112 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนในกิจกรรมการประกวดเล่านิทาน ระดับปฐมวัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
ชื่ออาจารย์ : นางฉันทนา ศรีภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2563,17:59  อ่าน 98 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนในกิจกรรมการประกวดเล่านิทานระดับปฐมวัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอภัสรา หูกขุนทด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2563,17:54  อ่าน 127 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 25
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัซซี ดวงจินดา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2563,17:23  อ่าน 81 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ "พิกุลแก้วก้าวหน้า"
ชื่ออาจารย์ : นางกฤษณา นครศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2563,17:17  อ่าน 69 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนการประกวดนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ประเภททีม ได้รับรางวัลชมเชย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนรเศรษฐ์ สุวรรณอำไพ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2563,17:14  อ่าน 88 ครั้ง
รายละเอียด..