ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุรีรัตน์ พะจุไทย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5198825
อีเมล์ : banbuamon2500@gmail.com
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2563,19:13  อ่าน 66 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนการแข่งขันโครงงานประเภท "สิ่งประดิษฐ์" วิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย
รายละเอียดผลงาน
ครูสุรีรัตน์  พะจุไทย ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย  การแข่งขันโครงงานประเภท "สิ่งประดิษฐ์" วิทยาศาสตร์ 
เนื่องในงานนิทรรศการวิชาการ "นวมินทร์ เบญจมะ นิทรรศน์ ำะฒนาวิชาการ" ประจำปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
วันที่  17  มกราคม  2561
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2563,19:13   อ่าน 66 ครั้ง