ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุรีรัตน์ พะจุไทย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5198825
อีเมล์ : banbuamon2500@gmail.com
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2563,19:17  อ่าน 56 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ
รายละเอียดผลงาน
ครูสุรีรัตน์  พะจุไทย ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันโครงงานประเภท "ทดลอง" วิทยาศาสตร์ ประเภททีม 
เนื่องในงานนิทรรศการวิชาการ นิทรรศน์ พัฒนาวิชาการ "เสริมสร้างศักยภาพ" 
ณ โรงเรียนนวมิทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
วันที่ 23 มกราคม 2563 
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2563,19:17   อ่าน 56 ครั้ง